• UWAGA!

     • HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW MATURALNYCH ABSOLWENTOM W DNIU 11 SIERPNIA 2020 r.

      Wydawanie świadectw odbędzie się dn. 11 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły:
      od godziny 11.00 do godziny 12.00  świadectwa otrzymają Absolwenci Liceum 
      od godziny 12.00 do godziny 13.00  świadectwa otrzymają Absolwenci Technikum

      UWAGA!!!
      - na spotkanie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
      - absolwent nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
      - czekając na wejście do szkoły oraz przebywając na jej terenie należy zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m),
      - do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką lub przyłbicą) oraz w rękawiczkach jednorazowych, należy mieć ze sobą własny długopis. Obowiązuje to przez cały czas przebywania w budynku szkoły
      - wchodząc do szkoły absolwent ma obowiązek zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji rąk będzie dostępny przy wyjściu ze szkoły.

      Jeżeli absolwent nie będzie mógł odebrać świadectwa w dniu 11 sierpnia 2020r., będzie mógł je odebrać w terminie późniejszym od 17 sierpnia 2020r.  w godzinach 9.00 - 14.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego.

       

    • Życzenia
     • Życzenia

     • Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.
      Dziękujemy za współpracę, za wysiłek i wspólnie spędzony czas w szkole oraz przed komputerami w czasie kształcenia na odległość.
      :)
      Do zobaczenia we wrześniu! 

    • Rok 2019/2020 zakończony
     • Rok 2019/2020 zakończony

     • Dn. 26.06.2020 w naszej szkole odbyło sie zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów klasy pierwszej, drugiej oraz trzeciej Liceum i Technikum.

    • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Dn. 26.06.2020r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2019/2020 według następującego harmonogramu:

      • godz. 8.00 uczniowie klas pierwszych
      • godz. 9.00 uczniowie klas drugich
      • godz. 10.00 uczniowie klas trzecich.
     • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

     • Dn.22.06.2020 r w naszej szkole rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w  zawodzie dla uczniów klasy 2c  i 2d Technikum. 

      Część praktyczna:

      Dn. 22.06.2020r godz. rozpoczęcia egzaminu  9.00 - sala nr 23 - uczniowie klasy 2d - kwalifikacja AU.22

      Dn. 22.06.2020r godz. rozpoczęcia egzaminu 9.00 - sala nr 10 - uczniowie klasy 2c - kwalifikacja TG.12

      Dn. 22.06.2020r godz. rozpoczęcia egzaminu 13.00 - sala nr 10  - kwalifikacja T.12

      Dn. 22.06.2020r godz. rozpoczęcia egzaminu 13.00 - sala nr 8  - kwalifikacja A.32

      Dn. 25.06.2020r godz. rozpoczęcia egzaminu 9.00 - sala nr k3 - uczniowie klasy 2c - kwalifikacja AU.35

      Dn. 26.06.2020r godz. rozpoczęcia egzaminu 9.00 - sala nr k3 - uczniowie klasy 2c - kwalifikacja AU.35

      część pisemna:

      Dn. 23.06.2020r godz. rozpoczęcia egzaminu  10.00 - sala nr 23 - uczniowie klasy 2d - kwalifikacja AU.22

      Dn. 23.06.2020r godz. rozpoczęcia egzaminu 10.00 - sala nr 10 - uczniowie klasy 2c - kwalifikacja TG.12

      Dn. 23.06.2020r godz. rozpoczęcia egzaminu 10.00 - sala nr 16a - uczniowie klasy 2c - kwalifikacja AU.35.

       

     • Konsultacje w szkole

     • W związku z możliwością odbywania się bezpośrednich konsultacji uczniów z nauczycielami prosimy o zgłaszanie tego faktu wychowawcom lub bezpośrednio nauczycielom prowadzącym z uwzględnieniem, że:
      - od 25 maja 2020r.  mogą odbywać się w szkole konsultacje dla maturzystów,
      - od 1 czerwca 2020r. mogą odbywać się konsultacje  dla uczniów klas 1,2,3 - Technikum  i klas 1, 2 - Liceum.
      Po zgłoszeniu zostaną przekazane do ucznia drogą elektroniczną stosowane procedury i instrukcje.

     • Harmonogram rekrutacji - zmiany

     • Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
      będzie można składać w dwóch etapach:

      od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnieniego
                                                            o świadectwo ukończenia szkoły.

      od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie
                                                           o wyniku egzaminu ósmoklasisty

      Dokładne informajce: harmonogram rekrutacji na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu

    • Kolejny sukces - finalistki
     • Kolejny sukces - finalistki

     • Uczennice naszego Technikum Architektury Krajobrazu: Daria Rajonoga, Emilia Ogórek i Dorota Przywara zostały finalistkami centralnego etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z bloku architektura krajobrazu. Nasze gratulacje!

    • Sukces uczennic
     • Sukces uczennic

     • Uczennice naszego Technikum Ekonomicznego
      Zuzanna Wilam, Dominika Kik i Weronika Ostrzecha uzyskały tytuł finalistek Olimpiady Wiedzy i Umięjętności Rolniczych. Nasze gratulacje !

    • Wspaniali sportowcy
     • Wspaniali sportowcy

     • Film podsumowujący wielkie zaangażowanie uczniów naszej szkoły w rozwijaniu swoich zainteresowań i osiąganiu ogromnej ilości sukcesów w każdej sportowej dziedzinie. Jest to "kawałek cudownych wspomnień"  stworzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Zapraszamy do oglądania :)

    • Gratulacje od Starosty Oleskiego
     • Gratulacje od Starosty Oleskiego

     • Jako jedyna Złota Szkoła w powiecie oleskim mamy ponowne wyróżnienie na które zapracowała nasza uczennica Wiktoria Osyra. Nasze gratulacje i WIELKIE uznanie!

    • Pracownia dla naszej szkoły
     • Pracownia dla naszej szkoły

     • W ramach Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie gdzie cała społeczność szkolna organizowała konkursy, lekcje z wykorzystaniem najnowszych technik cyfryzacji w ramach CodeWeek oraz za piękny zwycięski plakat wykonany przez uczennicę naszej szkoły otrzymaliśmy nową pracownię multimedilaną składającą się z 16 laptopów. W ramach tej akcji wdrożyliśmy również w szkole elektroniczne mlegitymacje.

    • Sukces w Olimpiadzie Logistycznej
     • Sukces w Olimpiadzie Logistycznej

     • Uczennice naszego Technikum Logistycznego Wiktoria Dylka i Karolina Fal uzyskały tytuły finalistek w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.
      Rangę tego osiągnięcia dydaktycznego podkreśla fakt, że uczennice te znalazły się w gronie 65 finalistów wyłonionych w trybie trójstopniowych eliminacji, spośród 7191 uczestników olimpiady.
      Zobacz: Karolina_Fal.pdf   Wiktoria_Dylka.pdf
      Nasze gratulacje!

    • Drodzy Absolwenci!
     • Drodzy Absolwenci!

     • Gratulujemy  Wam ukończenia
      Liceum Ogólnokształcącego i Technikum! 

      Jesteśmy przekonani, że jesteście przygotowani do tego, by samodzielnie kreować swoją przyszłość. Żeby start w dorosłość rozpoczął się od sukcesów, pomyślnie zdajcie egzamin maturalny i udajcie się na ciekawe studia. Mądrze wykorzystajcie to, czego nauczyliście się w Naszej szkole, a na pewno przyniesie to korzyści w życiu osobistym i zawodowym. Wiecie już, że nie można zatrzymać żadnego dnia, ale można go nie stracić.
      Paulo Coelho napisał „Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w naszym życiu. Jeżeli uparcie chcemy tkwić w nim dłużej niż to konieczne, tracimy radość i szansę poznania tego co przed nami”,
      w związku z tym nie bójcie się wyzwań, realizujcie swoje marzenia, z nadzieją myślcie o swojej przyszłości.
      Życzymy Wam połamania piór na maturze oraz dużo zdrowia i optymizmu.

      Do zobaczenia w szkole!
      Dyrekcja i Nauczyciele ZSEiO


       

      Drodzy Absolwenci!
      Serdecznie gratulujemy ukończenia szkoły.
      Z całego serca życzymy Wam  sukcesów na dalsze lata nauki
      i osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów.

      Wychowawcy

    • Zdalne nauczanie do 24 maja 2020r.
     • Zdalne nauczanie do 24 maja 2020r.

     • W związku z epidemią koronawirusa informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN dalej w naszej szkole realizujemy naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Classroom Google i Microsoft Teams.
      Placówka pozostaje zamknięta do 24 maja 2020r.