• Jedyna Złota Szkoła 2020!

   • Nasze Technikum jako jedyne  na 1 miejscu w powiecie oleskim,
    5 miejscu w województwie opolskim

    i 100 miejscu w kraju
    w Ogólnopolskim Rankingu Techników  Perspektywy 2020 Roku!

    www.technika.perspektywy.pl

   • Historia szkoły

   • Datą otwierającą istnienie naszej szkoły jest rok 1913.
    W tym właśnie roku zorganizowano w mieście pierwszą zawodową szkołę rolniczą. Szkoła ta właściwą swoją działalność rozpoczęła dopiero dn. 17.11.1927r. Jej zadaniem było szerzenie wiedzy rolniczej wśród młodzieży męskiej oraz przygotowanie dziewcząt do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego na wsi. Ponieważ nauka odbywała się systemem kursowym przeważnie zimą, szkołę nazwano zimową.

    Po II wojnie światowej historia szkoły przedstawia się następująco:
    1945 - powołanie Gimnazjum i Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Oleśnie
    1946 - inauguracja pierwszego roku szkolnego w 3- letnim gimnazjum rolniczego
    1946 - przekazanie szkole 103-hektarowego gospodarstwa rolnego z Państwowych Nieruchomości Ziemskich
    1946 - inauguracja pierwszego roku szkolnego w 3-letnim liceum gospodarstwa wiejskiego
    1948 - pierwszy egzamin końcowy w gimnazjum
    1949 - pierwszy egzamin dojrzałości w liceum gospodarstwa wiejskiego
    1949 - utworzenie 4-letniego technikum rolniczego, likwidacja gimnazjum i liceum
    1950- przejęcie budynku przy ul. Marchlewskiego 33 na cele internatowe
    1952 - przekazanie gospodarstwa szkolnego PGR w Świerczu
    1953 - przeniesienie technikum rolniczego do Namysłowa
    1953 - przejęcie technikum rachunkowości rolnej (sprowadzonego z Namysłowa)
    1953-1959 - funkcjonowanie przyszkolnego wydziału kształcenia korespondencyjnego
    1959-1962 - istnienie 2-zimowej szkoły rolniczo-gospodarczej
    1967 - budowa sali gimnastycznej
    1969 - budowa internatu
    1969-1992 - funkcjonowanie wydziału kształcenia zaocznego
    1970-1983 - istnienie zasadniczej szkoły rolniczej
    1972 - otwarcie 3-zimowej szkoły rolniczej
    1977 - powołanie Zespołu Szkół Rolniczych
    1982 - powołanie liceum ekonomicznego
    1985 - powołanie liceum zawodowego ekologicznego i wiejskiego gospodarstwa domowego
    1993 - ZSR w Oleśnie dysponentem II stopnia środków finansowych oświaty rolniczej Ministerstwa Rolnictwa na terenach województwa częstochowskiego
    1993 - otwarcie zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej
    1996 - jubileuszowy V zjazd absolwentów z okazji 50-lecia szkoły
    1999 - otwarcie II Liceum Ogólnokształcącego
    2000 - zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
    2000 - uruchomienie zamiejscowego ośrodka kształcenia
    2000 - otwarcie zamiejscowego ośrodka kształcenia Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
    2002 - uruchomienie firmy symulacyjnej
    2002 - otwarcie szkół ponadgimnazjalnych
    2004 - pierwszy zewnętrzny egzamin zawodowy
    2005 - pierwsza Nowa Matura
    2006 - VI Zjazd Absolwentów z okazji 60 - lecia szkoły
    2008 - otwarcie nowego kierunku: Technikum Architektury Krajobrazu
    2009 - otwarcie nowych kierunków: Technikum Logistyczne i Technikum Organizacji Reklamy
    2009 - remont Internatu i sali gimnastycznej
    2010 - otwarcie nowego kierunku: II Liceum Ogólnokształcące - klasa mundurowa.