• #DiscoverYourTalent
     • #DiscoverYourTalent

     • Kształcenie i szkolenie zawodowe pozwala ludziom na zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do osiągania sukcesów w pracy. Obecnie co najmniej 85% miejsc pracy w UE wymaga określonego poziomu umiejętności cyfrowych. Czy masz kompetencje potrzebne, aby osiągnąć sukces? Chcesz odkryć swój talent?   #DiscoverYourTalent
      Rozpocznij swoją podróż, dokonaj swojego wyboru.
       
      Weź udział w tygodniu #EUVocationalSkills w swoim regionie 
       
      https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_pl

    • ​​​​​​​Komunikat dla Rodziców i Uczniów naszej szkoły
     • ​​​​​​​Komunikat dla Rodziców i Uczniów naszej szkoły

     • Szanowni Rodzice  i Uczniowie!

      W okresie od 17 października 2020 r. do 23 października 2020r. nauka w naszej szkole będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzamy, co następuje:

      1. Praca zdalna w naszej szkole będzie odbywać się w oparciu o platformę Microsoft Teams.
      2. We wszystkich klasach będzie realizowany tygodniowy plan zajęć.
      3. Podstawową formą kontaktu ucznia i rodzica z nauczycielem jest  edziennik - moduł Wiadmości.
      4. W trakcie zdalnego nauczania będzie realizowana podstawa programowa i będą wystawiane oceny.
      5. Realizacja zajęć i wystawiane oceny będą dokumentowane przez nauczycieli w edzienniku.
      6. Treści programowe będą przesyłane uczniom w dniu zajęć w godzinach pracy zgodnie z planem lekcji.
      7. W okresie kształcenia na odległość wszelkie uwagi i wnioski prosimy kierować do nauczycieli i wychowawców w oparciu o moduł Wiadomości w edzienniku.

       

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Dn. 13.10.2020r. w naszej szkole odbyła się krótka, ale uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez uczniów klasy 1c Technikum Ekonomicznego  i  Technikum Architektury Krajobrazu.

    • Pierwsze projekty naszych logistyków
     • Pierwsze projekty naszych logistyków

     • Uczniowie klasy Id Technikum Logistycznego pod opieką pani Magdaleny Koloch przygotowali projekty swoich  centrów logistycznych, które oczywiście stworzą po ukończeniu naszego TECHNIKUM :)

    • Wycieczka uczniów klasy 3c
     • Wycieczka uczniów klasy 3c

     • Dn. 29.09.2020r. uczniowie klasy 3c z opiekunami na wycieczce w Krakowie. Celem wycieczki było poznanie  dziedzictwa kulturowego i historycznego naszych przodków, pobudzanie aktywności poznawczej, wyzwalanie oraz rozwijanie zainteresowań polską kulturą i tradycją.

    • Ogólnopolska Akcja Sadzimy Drzewa
     • Ogólnopolska Akcja Sadzimy Drzewa

     • W ramach Ogólnopolskiej Akcji Sadzimy Drzewa zorganizowanej przez Lasy Państwowe, uczniowie klasy 2c Technikum Architektury Krajobrazu posadzili na terenie szkoły sadzonki drzew.
      Serdecznie dziękujemy za darmowe sadzonki Nadleśnictwu w Oleśnie.

    • Spływ kajakowy
     • Spływ kajakowy

     • Dn. 24.09.2020r. odbyła się wycieczka dla uczniów klasy 2d Technikum Logistycznego celem poznania zasad i umiejętności pływania na kajakach. Trasa wycieczki: Olesno - Kolonowskie - Ozimek - Olesno.

    • Wycieczka integracyjna Ic
     • Wycieczka integracyjna Ic

     • Dn. 23.09.2020r. odbyła się wycieczka integracyjna dla uczniów klasy Ic Technikum Ekonomicznego i Technikum Architektury Krajobrazu do Starego Olesna.  

    • Wycieczka integracyjna dla Ia
     • Wycieczka integracyjna dla Ia

     • Dn. 18.09.2020 roku uczniowie klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego - klasy  mundurowej wzięli udział w wycieczce integracyjnej. Rada rodziców przygotowała poczęstunek i zorganizowała warsztaty strzelania z łuku.  Pod czujnym okiem łucznika pana Romana Maciborko z Kluczborka, który od sześciu lat  uprawia tą dyscyplinę oraz startuje w zawodach ogólnopolskich, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z tajnikami tego sportu. Dobry humor nie opuszczał młodzieży przez cały czas. Współpracowali, rywalizowali i bawili się wspólnie w zawodach sportowych, grach i zabawach. Rodzice i nauczyciele cały czas  dotrzymywali młodzieży kroku w różnych zadaniach. Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców i sponsorom za pomoc w zorganizowaniu pierwszego wspólnego wyjazdu. 

    • Lekcje z ZUS
     • Lekcje z ZUS

     • Opolski ZUS rusza z projektami edukacyjnymi dla młodzieży. Każdy z nich dostosowany jest do wieku uczniów. Dla młodzieży szkół ponadpodstawowych są to "Lekcje z ZUS".

      ...
      "Projekt "Lekcje z ZUS" na stałe wpisał się w kalendarz wielu szkół, nauczycieli uczniów i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dostrzegają to nauczyciele z całej Opolszczyzny, którzy z sukcesami reprezentowali region w finałach krajowych poprzednich edycji projektu.- Lekcje z ZUS to ciekawa inicjatywa, w której warto wziąć udział. Zachęcam nauczycieli do przyłączenia się do tego projektu, który pozwala uczniom zgłębić wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Uczniom podoba się formuła zajęć i materiały przygotowane przez ZUS. Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" daje szanse sprawdzenia wiedzy i uzupełnienia wiadomości, które już posiadają. W projekcie biorę udział już od 2014 roku. Od tegorocznej edycji będę ten projekt realizowała w Zespole Szkół Ekonomicznych w Oleśnie, oczywiście we współpracy z opolskim ZUS - Magdalena Koloch, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. "Lekcje z ZUS" to cykl czterech lekcji o emeryturach, rentach, zasiłkach oraz o prowadzeniu firmy. Zajęcia mogą być realizowane w czasie lekcji podstaw przedsiębiorczości, wiedzyo społeczeństwie czy innych przedmiotów zawodowych. Zdobytą wiedzę z ubezpieczeń społecznych uczniowie będą mogli zweryfikować podczas olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".

      - Olimpiada, która kończy cykl Lekcji z ZUS daje możliwość zdobycia cennych nagród rzeczowych, ale także indeksów na uczelnie wyższe w całym kraju z którymi ZUS ma podpisane porozumienia o współpracy. Od tego roku szkolnego Olimpiada jest w wykazie tematycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej, a to oznacza, że uczniowie i szkoły biorące w niej udział są wymiernie premiowane. Sukces ucznia w Olimpiadzie może na przykład oznaczać zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego. Ponadto przystąpienie do Olimpiady to dla szkoły 25 procent więcej punktów w prestiżowym rankingu szkół ponadpodstawowych "Perspektywy" - Grażyna Wertel z opolskiego oddziału ZUS.Projekt edukacyjny "Lekcje z ZUS" jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Kuratora Oświaty w Opolu. Szkoły, które chcą skorzystać z przedsięwzięcia ZUS mogą już teraz zgłaszać swój udział, a więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie www.zus.pl."
      Zródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus
      http://www.24opole.pl

    • Ubezpieczenia NW
     • Ubezpieczenia NW

     • Ubezpieczenia dla uczniów naszej szkoły w roku szkolny 2020/2021

      Ubezpieczyciel: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA
      Okres ubezpieczenia: 01/09/2020 - 31/08/2021
      Składka: 43,00 zł
      Suma ubezpieczenia: 15.000,00 zł  (100%uszczerbku zdrowia)
      Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest na polisie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
      Zgłaszanie szkód:
      1. osobiście lub pocztą elektroniczną: Kancelaria Brokerska Mariusz Jerka tel. 603111301
       mariuszjerka@gmail.com 46-300 Olesno ul. Armii Krajowej 12
      2. telefonicznie: 801120000 numer ten jest dostępny z telefonów stacjonarnych w całej
      Polsce lub +48 225016100
      3. online: https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new
      4. poczta elektroniczną: dokumenty@compensa.pl
      5.pocztą tradycyjną: Compensa TU SA 02-342 Warszawa Al. Jerozolimskie 162
      Dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkody:
      1. Zgłoszenie szkody - druk dostępny w sekretariacie szkoły, kancelarii brokerskiej lub na stronach towarzystwa.
      2. Dokumentacja medyczna związana z leczeniem wypadku.
      3. Rachunki imienne potwierdzające poniesione koszty związane z NW.
      4. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości świadczeń.

      WAŻNE:

      Grupowe ubezpieczenie NNW zawarte w szkole należy traktować jako ubezpieczenie podstawowe. Rodzice oczekujący szerszego zakresu, wyższych świadczeń powinni doubezpieczyć się  zawierając dodatkowe, indywidualne umowy uwzględniające ich oczekiwania i potrzeby.

      OFERTY INDYWIDUALNE

      Ubezpieczenie indywidualne można zawrzeć samodzielnie wykorzystując poniższe dedykowane linki.

      Compensa:
      https://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=d5e59def-b044-4dba-b48e-10f5060e8aca

      InterRisk: https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/nnw-szkolne/weryfikacja

      Generali: https://bezpieczny.pl/24375

      Dokumenty:

      Compensa_Zgloszenie_Szkody_NNW.pdf
      NNW_V_184_KARTA_(1).pdf
      Obowiazek_Informacyjny_ADO_(2)(1).pdf
      OWU_NNW_Szkolne_V_RODO_(1)(1).pdf

    • Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
     • Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

     • Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej związana z podniesieniem świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (VET). Tydzień EVSW 2020 będzie wydarzeniem hybrydowym, które odbędzie się 9-13 listopada w Berlinie i on-line cyfrowo w całej UE. Mottem inicjatywy jest Discover Your Talent!
      Wydarzenie  gromadzi różne zainteresowane strony w celu dzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie kształcenia zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych.
      Tematem tegorocznej kampanii jest VET for Green and Digital Transitions, zgodnie z priorytetami Komisji dotyczącymi Europejskiego Zielonego Ładu i Cyfryzacji Europy.
      W ramach tygodnia przewidziano szereg konkursów dla uczniów odbywających praktyki, nauczycieli i zakładów pracy organizujących kształcenie zawodowe.
      Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia 

      https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/

      Zachęcamy uczniów do podzielenia się przed całą Europą swoimi wrażeniami z odbytych staży i praktyk.

      Formularz znajduje się na stronie 
      https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/success-stories_en.

    • UWAGA!
     • UWAGA!

     • Zakwaterowanie w naszym szkolnym internacie odbędzie się dn. 31.08.2020r. (w poniedziałek):

      • w godz. od 17.00 do 18.30  uczniowie klas pierwszych
      • od godz. 18.30  uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych.

      W celu zachowania bezpieczeństwa prosimy uczniów o przybycie tylko z jednym opiekunem.

    • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
     • INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 01 września 2020r. na płycie boiska szkolnego.

      O godz. 8.30 - odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych i drugich.

      O godz. 9.30 - odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich i czwartych.

      UWAGA! Uczniowie przychodzą w maseczkach.

     • Rekrutacja 2020/2021

     • W dniach od 13.08.2020r. do 18.08.2020 r. należy potwierdzić przez rodzica kandydata wolę przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w Technikum − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020.
      UWAGA!  Kandydaci, którzy dostarczyli już oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu, są automatycznie przyjęci do szkoły zgodnie z listą zakwalifikowanych ogłoszoną 12.08.2020r.