• Konsultacje w szkole

     • W związku z możliwością odbywania się bezpośrednich konsultacji uczniów z nauczycielami prosimy o zgłaszanie tego faktu wychowawcom lub bezpośrednio nauczycielom prowadzącym z uwzględnieniem, że:
      - od 25 maja 2020r.  mogą odbywać się w szkole konsultacje dla maturzystów,
      - od 1 czerwca 2020r. mogą odbywać się konsultacje  dla uczniów klas 1,2,3 - Technikum  i klas 1, 2 - Liceum.
      Po zgłoszeniu zostaną przekazane do ucznia drogą elektroniczną stosowane procedury i instrukcje.

     • Harmonogram rekrutacji - zmiany

     • Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
      będzie można składać w dwóch etapach:

      od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnieniego
                                                            o świadectwo ukończenia szkoły.

      od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie
                                                           o wyniku egzaminu ósmoklasisty

      Dokładne informajce: harmonogram rekrutacji na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu

    • Kolejny sukces - finalistki
     • Kolejny sukces - finalistki

     • Uczennice naszego Technikum Architektury Krajobrazu: Daria Rajonoga, Emilia Ogórek i Dorota Przywara zostały finalistkami centralnego etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z bloku architektura krajobrazu. Nasze gratulacje!

    • Sukces uczennic
     • Sukces uczennic

     • Uczennice naszego Technikum Ekonomicznego
      Zuzanna Wilam, Dominika Kik i Weronika Ostrzecha uzyskały tytuł finalistek Olimpiady Wiedzy i Umięjętności Rolniczych. Nasze gratulacje !

    • Wspaniali sportowcy
     • Wspaniali sportowcy

     • Film podsumowujący wielkie zaangażowanie uczniów naszej szkoły w rozwijaniu swoich zainteresowań i osiąganiu ogromnej ilości sukcesów w każdej sportowej dziedzinie. Jest to "kawałek cudownych wspomnień"  stworzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Zapraszamy do oglądania :)

    • Gratulacje od Starosty Oleskiego
     • Gratulacje od Starosty Oleskiego

     • Jako jedyna Złota Szkoła w powiecie oleskim mamy ponowne wyróżnienie na które zapracowała nasza uczennica Wiktoria Osyra. Nasze gratulacje i WIELKIE uznanie!

    • Pracownia dla naszej szkoły
     • Pracownia dla naszej szkoły

     • W ramach Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie gdzie cała społeczność szkolna organizowała konkursy, lekcje z wykorzystaniem najnowszych technik cyfryzacji w ramach CodeWeek oraz za piękny zwycięski plakat wykonany przez uczennicę naszej szkoły otrzymaliśmy nową pracownię multimedilaną składającą się z 16 laptopów. W ramach tej akcji wdrożyliśmy również w szkole elektroniczne mlegitymacje.

    • Sukces w Olimpiadzie Logistycznej
     • Sukces w Olimpiadzie Logistycznej

     • Uczennice naszego Technikum Logistycznego Wiktoria Dylka i Karolina Fal uzyskały tytuły finalistek w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.
      Rangę tego osiągnięcia dydaktycznego podkreśla fakt, że uczennice te znalazły się w gronie 65 finalistów wyłonionych w trybie trójstopniowych eliminacji, spośród 7191 uczestników olimpiady.
      Zobacz: Karolina_Fal.pdf   Wiktoria_Dylka.pdf
      Nasze gratulacje!

    • Drodzy Absolwenci!
     • Drodzy Absolwenci!

     • Gratulujemy  Wam ukończenia
      Liceum Ogólnokształcącego i Technikum! 

      Jesteśmy przekonani, że jesteście przygotowani do tego, by samodzielnie kreować swoją przyszłość. Żeby start w dorosłość rozpoczął się od sukcesów, pomyślnie zdajcie egzamin maturalny i udajcie się na ciekawe studia. Mądrze wykorzystajcie to, czego nauczyliście się w Naszej szkole, a na pewno przyniesie to korzyści w życiu osobistym i zawodowym. Wiecie już, że nie można zatrzymać żadnego dnia, ale można go nie stracić.
      Paulo Coelho napisał „Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w naszym życiu. Jeżeli uparcie chcemy tkwić w nim dłużej niż to konieczne, tracimy radość i szansę poznania tego co przed nami”,
      w związku z tym nie bójcie się wyzwań, realizujcie swoje marzenia, z nadzieją myślcie o swojej przyszłości.
      Życzymy Wam połamania piór na maturze oraz dużo zdrowia i optymizmu.

      Do zobaczenia w szkole!
      Dyrekcja i Nauczyciele ZSEiO


       

      Drodzy Absolwenci!
      Serdecznie gratulujemy ukończenia szkoły.
      Z całego serca życzymy Wam  sukcesów na dalsze lata nauki
      i osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów.

      Wychowawcy

    • Zdalne nauczanie do 24 maja 2020r.
     • Zdalne nauczanie do 24 maja 2020r.

     • W związku z epidemią koronawirusa informujemy, że zgodnie z wytycznymi MEN dalej w naszej szkole realizujemy naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Classroom Google i Microsoft Teams.
      Placówka pozostaje zamknięta do 24 maja 2020r.

    • Harmonogram egzaminów
     • Harmonogram egzaminów

     • Egzaminy maturalne odbędą się od 8 czerwca do 29 czerwca 2020r. bez egzaminów ustnych.
      Natomiast egzaminy potwierdzające kwalifikcje w zawodzie odbędą się od 22 czerwca 2020r.

      Więcej informacji na stronie: nowe  terminy egzaminów
      Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej z dn.24.04.2020r. komunikat.pdf​​​​​​​

     • UWAGA!

     • W związku  z zagrożeniem koronawirusem ogranicz wizyty w szkole i kontaktuj się z nami telefonicznie.

      • telefon sekretariat: 34/ 358-20-68
      • telefon księgowość:  34/ 358-26-19
      • telefon administracja szkoły: 34/ 358-41-92

       

    • Z okazji Świąt Wielkanocnych
     • Z okazji Świąt Wielkanocnych

     • Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz przyjaciołom szkoły 
      życzymy
      dużo zdrowia i spokoju spędzonego w gronie najbliższych.
      Niech te Święta będą czasem zadumy, refleksji i radości.
      Niech płynąca z nich nadzieja i wiara dodają nam sił do pokonywania codziennych trudności.

      Z wyrazami szacunku
      Dyrekcja szkoły

     • Komunikat dla Rodziców i Uczniów naszej szkoły

     • Szanowni Rodzice  i Uczniowie
      W okresie od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020 r. nauka w naszej szkole będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z projektem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

      1. Praca zdalna w naszej szkole będzie odbywać się w oparciu o e-dziennik firmy Vulcan, wbudowaną platformę TEAM i wdrożoną dla przedmiotów zawodowych platformę Classroom.
      2. We wszystkich klasach będzie realizowany tygodniowy plan zajęć.
      3. Podstawową formą kontaktu ucznia i rodzica z nauczycielem jest  edziennik - moduł Wiadmości.
      4. W trakcie zdalnego nauczania będzie realizowana podstawa programowa i będą wystawiane oceny.
      5. Realizacja zajęć i wystawiane oceny będą dokumentowane przez nauczycieli w edzienniku.
      6. Treści programowe będą przesyłane uczniom w dniu zajęć w godzinach pracy zgodnie z planem lekcji.
      7. Odpowiedź zwrotna od ucznia powinna być przekazywana nauczycielowi przedmiotu w ustalonym przez niego terminie.
      8. W sytuacjach awaryjnych nauczyciele będą kontaktować się zdalnie z uczniami poprzez komunikatory Messenger i WhatsApp.
      9. W okresie kształcenia na odległość wszelkie uwagi i wnioski prosimy kierować do nauczycieli i wychowawców w oparciu o moduł Wiadomości w edzienniku.

      10. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.

     • Zmiana terminu przekazania świadectw

     • Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 marca 2020r. termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie  dla sesji styczeń – luty 2020r. został przesunięty - do 31 marca 2020r. 
      Termin składania deklaracji na sesję: czerwiec – lipiec 2020r. w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez maturzystów, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima – do 31 marca 2020.

     • Uwaga uczniowie!

     • Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów Dyrekcji Szkoły
      na stronie internetowej oraz za pomocą dziennika elektronicznego.

      W związku z zawieszeniem zajęć w szkole zwracamy się do Was z następującym apelem:

      - pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np.  dyskoteki, galerie czy centra handlowe),
      - przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki,

      - nauczyciele będą Was informować o zadaniach do wykonania poprzez facebooka i dziennik elektroniczny – zaglądajcie więc każdego dnia do zakładek: Wiadomości lub Zadania domowe w e-dzienniku,
      - przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.