• III miejsce
     • III miejsce

     • Dn. 08.10.2021 grupa uczniów z naszej szkoły zajęła III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego  w piłce nożnej chłopców. Nasze gratulacje.

    • I miejsce
     • I miejsce

     • Dn. 07.10.2021r. grupa uczennic z naszej szkoły zajęła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w piłce nożnej dziewcząt. Nasze gratulacje.

    • Misje pokojowe ONZ
     • Misje pokojowe ONZ

     • W dniu 4 października 2021 gościliśmy w naszej szkole: pana płk Edwarda Łakomego - członka Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, prezesa Koła nr 25 SKMP ONZ oraz st. chor. sztab. Stanisława Gawła - członka Zarządu Koła nr 25 SKMP ONZ, wykładowcę Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.
      Panowie przeprowadzili dla uczniów klas pierwszych trzygodzinną prelekcję pt.: „ Misje pokojowe ONZ” oraz przybliżyli młodzieży, jakie działania prowadzone są przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.

    • Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej
     • Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej

     • W dn. 27-29.09.202r. uczniowie klasy 2c Technikum Ekonomicznego i Technikum Architektury Krajobrazu uczestniczyli w wycieczce do Kotliny Kłodzkiej. Przepłynęli pontonami Nysę Kłodzką, weszli na Śnieżnik, spacerem przeszli doliną Białej Lądeckiej. Odwiedzili Kłodzko i Lądek Zdrój, zobaczyli wodospad Wilczki w Międzygórzu oraz zaporę przeciwpowodziową.

    • I miejsce w konkursie "Udział żołnierzy w misjach pokojowych"
     • I miejsce w konkursie "Udział żołnierzy w misjach pokojowych"

     • W dniu 20.09.2021  uczennice naszej szkoły z panią Magdaleną Koloch uczestniczyły
      w Opolu w uroczystościach obchodów „ Dnia Weterana” oraz obchodów 20-lecia Koła nr 25 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Organizatorem obchodów był prezes koła Pan płk Edward Łakomy, który wręczył nagrody uczennicom za udział w Wojewódzkim Konkursu „Udział żołnierzy w misjach pokojowych”. Nasza szkoła zdobyła zespołowo I miejsce w konkursie, a w kategorii indywidualnej uczennice:

      Aneta Galiczak - I miejsce
      Julia Dembowska, Justyna Hanke - II miejsce
      Natalia Ochmann - III miejsce
      Nasze gratulacje!

    • I i III miejsce
     • I i III miejsce

     • I i III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Oleskiego w Festiwalu Sztafet dla uczniów naszej szkoły!
      Nasze gratulacje!

    • Uroczystość otwarcia SZPiKU
     • Uroczystość otwarcia SZPiKU

     • Dn. 16.09.2021r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie odbyło się uroczyste otwarcie Szkolnego Punktu Informacji i  Kariery z udziałem pana Stanisława Belki Wicestarosty Oleskiego, pani Moniki Jurek Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, pana Stanisława Rożniatowskiego Wicedyrektora ds Administarcji i Projektów RZPWE w Opolu, Kierownika projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" RZPWE w Opolu pana Bartłomieja Piechaczka, Pracodawców oraz Pracowników Naukowych.
      Jednym z ważnych punktów spotkania było  podpisanie kolejnej umowy o współpracy z Politechniką Opolską.
      Na uroczystości obecni byli: dr hab. inż. Marcin Lorenc Rektor Politechniki Opolskiej oraz dr inż. Marzena Szewczuk - Stępień Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
      Tematem przewodnim spotkania była partnerska współpraca między Szkołą, Pracodawcami a Uczelniami w zakresie kształcenia zawodowego oparta na  wzajemnym wsparciu na  etapie kształcenia i tworzenia miejsc pracy. Celem było określenie wzajemnych potrzeb, kierunków rozwoju i oczekiwań. Podczas ożywionej dyskusji prezentowano własne opinie, dotychczasowe osiągnięcia i prognozy na przyszłość.
      Dzięki takim spotkaniom, pozwalającym na swobodną wymianę informacji szkoła będzie mogła kontynuować dobre kształcenie w zawodach i podtrzymać wysoki poziom edukacyjny.

       

    • Warsztaty pierwszej pomocy
     • Warsztaty pierwszej pomocy

     • Dn. 13.09.2021r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Pokaz został przeprowadzony przez Powiatową Państwową Straż Pożarną z Oleśnie.

     • Wywiadówka

     • Wywiadówka dla rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się dn. 09.09.2021r. o godz. 16.00 w następujących pracowniach:
      klasa 1a  Liceum Ogólnokształcące – klasa mundurowa – pracownia nr 13 (za sekretariatem)
      klasa 1c Technikum Ekonomiczne i Technikum  Logistyczne – pracownia nr 23.
      Serdecznie zapraszamy.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
      dn. 01.09.2021r. o godz. 9.00.


      Uczniowie klas pierwszych proszeni są 
      o przybycie do szkoły na godz. 8.30 do następujących sal:

      Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego - klasa mundurowa - sala nr 3
      Uczniowie Technikum Ekonomicznego  i Technikum Logistycznego - sala nr 23.

      Uczniowie pozostałych klas Liceum i Technikum
      proszeni są o przybycie do szkoły na godz. 8.50 i o kierowanie się do sal lekcyjnych:

      klasa 2a - sala gimnastyczna
      klasa 2d - sala nr 4
      klasa 2c - sala  nr 16b
      klasa 3a - sala nr 8
      klasa 3c - sala nr 16a
      klasa 3d - sala  nr 6
      klasa 3e - sala nr ek1
      klasa 4c - sala nr 7
      klasa 4d  - sala Klub Ptyś
       

     • Skierowanie do lekarza medycyny pracy

     • Uwaga - przypominamy!

      Prosimy wszystkich kandydatów przyjętych do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 o zgłaszanie się do sekretariatru szkoły i odbiór skierowania do lekarza medycyny pracy.
      Każdy z kandydatów zobowiązany jest dostarczyć do szkoły, najpóźniej do dn. 24 września 2021r.,  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
      Sekretariat czynny: poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00.
      Aktualny adres do lekarza medycyny pracy w Kluczborku:

      Kluczbork, ul. Mickiewicza 21
      Lekarz med. Ewa Sobkowiak przyjmuje w:
      poniedziałek w godz. 11.00 - 13.00
      wtorek - czwartek w godz. 12.00 - 14.00

    • Przysięga wojskowa
     • Przysięga wojskowa

     • Dn. 09.07.2021r. odbyła się przysięga wojskowa absolwentów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Uroczystość miała miejsce w 1. Brzeskim Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki. Wśród elewów znalazł się absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomicznych  i Ogólnokształcących w Oleśnie Patryk Kraft, któremu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
      Dowódca JW. Płk Grzegorz Oskroba pogratulował składającym przysięgę i podziękował ich rodzicom, a także dyrektorom szkół, w których realizowany jest program MON dla klas mundurowych. Podczas uroczystości odczytano także list gratulacyjny Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Zwieńczenie przysięgi wojskowej stanowiły  odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i defilada.