• 49. miejsce w Polsce
     • 49. miejsce w Polsce


     • W 25. edycji Rankingu Techników w 2023r. Perspektywy przeanalizowały wyniki 1185 techników, spośród 1745 w Polsce. 

      Nasze Technikum zajęło
      4 miejsce w województwie i 49 w kraju!


      Kryteria Rankingu Techników 2023 to:
      sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).  
      Klikaj

    • Olimpiada Umiejętności Hotelarskich
     • Olimpiada Umiejętności Hotelarskich

     • Z przyjemnością informujemy, że uczennica naszej szkoły Magdalena Kuzaj przeszła do etapu centralnego Olimpiady Umiejętności Hotelarskich.  Etap ten odbędzie się w dniach 29 - 31.03.2023r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
      Dodać musimy, że w zawodach III stopnia wymagany jest od uczniów zakres oraz poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji wynikających z podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.
      Składamy serdeczne gratulacje i trzymamy kciuki!