• Wspieramy najlepszych IV

     • Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych IV”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Termin złożenia wniosku - do 14 września 2022r.
      Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych, między innymi w zakresie:
      nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości i przedmiotów z zakresu
       technologii informacyjno – komunikacyjnych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
      Zobacz https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iv/

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     • Dn. 01.09.2022r. o godz. 9.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

      Uczniowie klas pierwszych Liceum i Technikum proszeni są o zgłoszenie się do szkoły o godz. 8.30 do następujących pracowni:
      pracownia nr 17 - klasa 1a - Liceum Ogólnokształcące
      pracownia nr 23 - klasa 1c - Technikum Ekonomiczne i Technikum Logistyczne
      pracownia nr 10 - klasa 1d - Technikum Hotelarstwa i Technikum Architektury Krajobrazu.

      Przydział pracowni w roku szkolnym 2022/2023:
      2a LO - pracownia nr 13 - wychowawca: M. Maroń  - Trawińska
      2c TE/TL - pracownia nr 3 - wychowawca: M. Koloch
      3a LO - pracownia nr 7 - wychowawca: B. Koj
      3c TE/TAK - pracownia nr 16b - wychowawca: E.Niejadlik
      3d TL - pracownia nr 4 - wychowawca: M. Zalewska - Słowik
      4a LO - pracownia nr 8  -wychowawca: B. Chęcińska - Nagłowska
      4c TE/TAK - pracownia nr 16a - wychowawca: J. Szychowska
      4d TL - pracownia nr 6 - wychowawca: M. Kierat
      4e TE/TH - pracownia nr ek1 - wychowawca: B. Bednarska - Suder
      Uczniowie klas drugich, trzecich i czwartych o godz. 8.40 zgłaszają się do przydzielonych sal i z krzesłami przechodzą na salę gimnastyczną.
      Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w przydzielonych pracowniach odbędą się spotkania z wychowawcami klas.