• Ciekawy zawód na TAK

     • Uwaga! Mamy jeszcze wolne miejsca na kierunku Technikum Architektury Krajobrazu z przedmiotami zawodowymi: podstawy architektury, rośliny ozdobne, kształtowanie krajobrazu, ochrona krajobrazu, obiekty architektury, aranżacja krajobrazu, podstawy projektowania, projekty roślinne, pracownia urządzania ogrodów, projektowanie wnętrz i obiektów, prace w obiektach, prowadzenie winnic.
      Zainteresowany - po prostu dostarcz do nas świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z wynikami egzaminów ósmoklasisty, a będziesz z nami.

     • Zawód potrzebny na rynku pracy

     • Uwaga! Mamy jeszcze wolne miejsca na kierunku Technikum Ekonomiczne z przedmiotami zawodowymi: podstawy ekonomii i statystyki, rachunkowość, prawo, ekonomia, kadry i płace, gospodarka finansowa, pracownia ekonomiczna, pracownia biurowa, obsługa kadr i płac, podstawy ewidencji księgowej, pracownia rachunkowości, język angielski zawodowy.
      Zainteresowany - po prostu dostarcz do nas świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z wynikami egzaminów ósmoklasisty, a będziesz z nami.

     • Wolne miejsca

     • Uwaga! Mamy jeszcze wolne miejsca na kierunku Technikum Hotelarstwa z przedmiotami zawodowymi:
      podstawy hotelarstwa, służba pięter, obsługa konsumenta, usługi dodatkowe w hotelarstwie, rezerwacja usług, obsługa gości w recepcji, pracownia służby pięter, pracownia obsługi konsumenta, pracownia recepcji, informatyka w hotelarstwie, pracownia języka angielskiego, pilotaż wycieczek.
      Zainteresowany - po prostu dostarcz do nas świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie z wynikami egzaminów ósmoklasisty, a będziesz z nami.

     • Rekrutacja ważne

     • UWAGA! Kandydaci do klas pierwszych Liceum i Technikum.
      Prosimy o dostarczenie do 12.07.2022r. do godz. 9.00:

      1. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
      2. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
      3. Dwa zdjęcia.

     • Świadectwa maturalne

     • UWAGA! Świadectwa maturalne będą wydawane dn. 5 lipca 2022r. od godz. 13.00 do godz. 15.00
      lub w dniach następnych w godz. 8.00 - 15.00.
      Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego do 12 lipca 2022r. załącznik nr 7