• Uroczystość otwarcia SZPiKU
     • Uroczystość otwarcia SZPiKU

     • Dn. 16.09.2021r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie odbyło się uroczyste otwarcie Szkolnego Punktu Informacji i  Kariery z udziałem pana Stanisława Belki Wicestarosty Oleskiego, pani Moniki Jurek Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, pana Stanisława Rożniatowskiego Wicedyrektora ds Administarcji i Projektów RZPWE w Opolu, Kierownika projektu "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" RZPWE w Opolu pana Bartłomieja Piechaczka, Pracodawców oraz Pracowników Naukowych.
      Jednym z ważnych punktów spotkania było  podpisanie kolejnej umowy o współpracy z Politechniką Opolską.
      Na uroczystości obecni byli: dr hab. inż. Marcin Lorenc Rektor Politechniki Opolskiej oraz dr inż. Marzena Szewczuk - Stępień Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
      Tematem przewodnim spotkania była partnerska współpraca między Szkołą, Pracodawcami a Uczelniami w zakresie kształcenia zawodowego oparta na  wzajemnym wsparciu na  etapie kształcenia i tworzenia miejsc pracy. Celem było określenie wzajemnych potrzeb, kierunków rozwoju i oczekiwań. Podczas ożywionej dyskusji prezentowano własne opinie, dotychczasowe osiągnięcia i prognozy na przyszłość.
      Dzięki takim spotkaniom, pozwalającym na swobodną wymianę informacji szkoła będzie mogła kontynuować dobre kształcenie w zawodach i podtrzymać wysoki poziom edukacyjny.

       

    • Warsztaty pierwszej pomocy
     • Warsztaty pierwszej pomocy

     • Dn. 13.09.2021r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Pokaz został przeprowadzony przez Powiatową Państwową Straż Pożarną z Oleśnie.

     • Wywiadówka

     • Wywiadówka dla rodziców uczniów klas pierwszych odbędzie się dn. 09.09.2021r. o godz. 16.00 w następujących pracowniach:
      klasa 1a  Liceum Ogólnokształcące – klasa mundurowa – pracownia nr 13 (za sekretariatem)
      klasa 1c Technikum Ekonomiczne i Technikum  Logistyczne – pracownia nr 23.
      Serdecznie zapraszamy.