• Ogólnopolska Akcja Sadzimy Drzewa
     • Ogólnopolska Akcja Sadzimy Drzewa

     • W ramach Ogólnopolskiej Akcji Sadzimy Drzewa zorganizowanej przez Lasy Państwowe, uczniowie klasy 2c Technikum Architektury Krajobrazu posadzili na terenie szkoły sadzonki drzew.
      Serdecznie dziękujemy za darmowe sadzonki Nadleśnictwu w Oleśnie.

    • Spływ kajakowy
     • Spływ kajakowy

     • Dn. 24.09.2020r. odbyła się wycieczka dla uczniów klasy 2d Technikum Logistycznego celem poznania zasad i umiejętności pływania na kajakach. Trasa wycieczki: Olesno - Kolonowskie - Ozimek - Olesno.

    • Wycieczka integracyjna Ic
     • Wycieczka integracyjna Ic

     • Dn. 23.09.2020r. odbyła się wycieczka integracyjna dla uczniów klasy Ic Technikum Ekonomicznego i Technikum Architektury Krajobrazu do Starego Olesna.  

    • Wycieczka integracyjna dla Ia
     • Wycieczka integracyjna dla Ia

     • Dn. 18.09.2020 roku uczniowie klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego - klasy  mundurowej wzięli udział w wycieczce integracyjnej. Rada rodziców przygotowała poczęstunek i zorganizowała warsztaty strzelania z łuku.  Pod czujnym okiem łucznika pana Romana Maciborko z Kluczborka, który od sześciu lat  uprawia tą dyscyplinę oraz startuje w zawodach ogólnopolskich, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z tajnikami tego sportu. Dobry humor nie opuszczał młodzieży przez cały czas. Współpracowali, rywalizowali i bawili się wspólnie w zawodach sportowych, grach i zabawach. Rodzice i nauczyciele cały czas  dotrzymywali młodzieży kroku w różnych zadaniach. Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców i sponsorom za pomoc w zorganizowaniu pierwszego wspólnego wyjazdu. 

    • Lekcje z ZUS
     • Lekcje z ZUS

     • Opolski ZUS rusza z projektami edukacyjnymi dla młodzieży. Każdy z nich dostosowany jest do wieku uczniów. Dla młodzieży szkół ponadpodstawowych są to "Lekcje z ZUS".

      ...
      "Projekt "Lekcje z ZUS" na stałe wpisał się w kalendarz wielu szkół, nauczycieli uczniów i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dostrzegają to nauczyciele z całej Opolszczyzny, którzy z sukcesami reprezentowali region w finałach krajowych poprzednich edycji projektu.- Lekcje z ZUS to ciekawa inicjatywa, w której warto wziąć udział. Zachęcam nauczycieli do przyłączenia się do tego projektu, który pozwala uczniom zgłębić wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Uczniom podoba się formuła zajęć i materiały przygotowane przez ZUS. Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" daje szanse sprawdzenia wiedzy i uzupełnienia wiadomości, które już posiadają. W projekcie biorę udział już od 2014 roku. Od tegorocznej edycji będę ten projekt realizowała w Zespole Szkół Ekonomicznych w Oleśnie, oczywiście we współpracy z opolskim ZUS - Magdalena Koloch, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. "Lekcje z ZUS" to cykl czterech lekcji o emeryturach, rentach, zasiłkach oraz o prowadzeniu firmy. Zajęcia mogą być realizowane w czasie lekcji podstaw przedsiębiorczości, wiedzyo społeczeństwie czy innych przedmiotów zawodowych. Zdobytą wiedzę z ubezpieczeń społecznych uczniowie będą mogli zweryfikować podczas olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".

      - Olimpiada, która kończy cykl Lekcji z ZUS daje możliwość zdobycia cennych nagród rzeczowych, ale także indeksów na uczelnie wyższe w całym kraju z którymi ZUS ma podpisane porozumienia o współpracy. Od tego roku szkolnego Olimpiada jest w wykazie tematycznym Ministerstwa Edukacji Narodowej, a to oznacza, że uczniowie i szkoły biorące w niej udział są wymiernie premiowane. Sukces ucznia w Olimpiadzie może na przykład oznaczać zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego. Ponadto przystąpienie do Olimpiady to dla szkoły 25 procent więcej punktów w prestiżowym rankingu szkół ponadpodstawowych "Perspektywy" - Grażyna Wertel z opolskiego oddziału ZUS.Projekt edukacyjny "Lekcje z ZUS" jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Kuratora Oświaty w Opolu. Szkoły, które chcą skorzystać z przedsięwzięcia ZUS mogą już teraz zgłaszać swój udział, a więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie www.zus.pl."
      Zródło: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/o-projekcie-lekcje-z-zus
      http://www.24opole.pl

    • Ubezpieczenia NW
     • Ubezpieczenia NW

     • Ubezpieczenia dla uczniów naszej szkoły w roku szkolny 2020/2021

      Ubezpieczyciel: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA
      Okres ubezpieczenia: 01/09/2020 - 31/08/2021
      Składka: 43,00 zł
      Suma ubezpieczenia: 15.000,00 zł  (100%uszczerbku zdrowia)
      Szczegółowy zakres ubezpieczenia zawarty jest na polisie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
      Zgłaszanie szkód:
      1. osobiście lub pocztą elektroniczną: Kancelaria Brokerska Mariusz Jerka tel. 603111301
       mariuszjerka@gmail.com 46-300 Olesno ul. Armii Krajowej 12
      2. telefonicznie: 801120000 numer ten jest dostępny z telefonów stacjonarnych w całej
      Polsce lub +48 225016100
      3. online: https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new
      4. poczta elektroniczną: dokumenty@compensa.pl
      5.pocztą tradycyjną: Compensa TU SA 02-342 Warszawa Al. Jerozolimskie 162
      Dokumenty niezbędne do zgłoszenia szkody:
      1. Zgłoszenie szkody - druk dostępny w sekretariacie szkoły, kancelarii brokerskiej lub na stronach towarzystwa.
      2. Dokumentacja medyczna związana z leczeniem wypadku.
      3. Rachunki imienne potwierdzające poniesione koszty związane z NW.
      4. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości świadczeń.

      WAŻNE:

      Grupowe ubezpieczenie NNW zawarte w szkole należy traktować jako ubezpieczenie podstawowe. Rodzice oczekujący szerszego zakresu, wyższych świadczeń powinni doubezpieczyć się  zawierając dodatkowe, indywidualne umowy uwzględniające ich oczekiwania i potrzeby.

      OFERTY INDYWIDUALNE

      Ubezpieczenie indywidualne można zawrzeć samodzielnie wykorzystując poniższe dedykowane linki.

      Compensa:
      https://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=d5e59def-b044-4dba-b48e-10f5060e8aca

      InterRisk: https://www.sug-ubezpieczeni.pl/oferta/nnw-szkolne/weryfikacja

      Generali: https://bezpieczny.pl/24375

      Dokumenty:

      Compensa_Zgloszenie_Szkody_NNW.pdf
      NNW_V_184_KARTA_(1).pdf
      Obowiazek_Informacyjny_ADO_(2)(1).pdf
      OWU_NNW_Szkolne_V_RODO_(1)(1).pdf