• Konsultacje w szkole

     • W związku z możliwością odbywania się bezpośrednich konsultacji uczniów z nauczycielami prosimy o zgłaszanie tego faktu wychowawcom lub bezpośrednio nauczycielom prowadzącym z uwzględnieniem, że:
      - od 25 maja 2020r.  mogą odbywać się w szkole konsultacje dla maturzystów,
      - od 1 czerwca 2020r. mogą odbywać się konsultacje  dla uczniów klas 1,2,3 - Technikum  i klas 1, 2 - Liceum.
      Po zgłoszeniu zostaną przekazane do ucznia drogą elektroniczną stosowane procedury i instrukcje.

     • Harmonogram rekrutacji - zmiany

     • Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
      będzie można składać w dwóch etapach:

      od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnieniego
                                                            o świadectwo ukończenia szkoły.

      od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie
                                                           o wyniku egzaminu ósmoklasisty

      Dokładne informajce: harmonogram rekrutacji na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu

    • Kolejny sukces - finalistki
     • Kolejny sukces - finalistki

     • Uczennice naszego Technikum Architektury Krajobrazu: Daria Rajonoga, Emilia Ogórek i Dorota Przywara zostały finalistkami centralnego etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych z bloku architektura krajobrazu. Nasze gratulacje!

    • Sukces uczennic
     • Sukces uczennic

     • Uczennice naszego Technikum Ekonomicznego
      Zuzanna Wilam, Dominika Kik i Weronika Ostrzecha uzyskały tytuł finalistek Olimpiady Wiedzy i Umięjętności Rolniczych. Nasze gratulacje !

    • Wspaniali sportowcy
     • Wspaniali sportowcy

     • Film podsumowujący wielkie zaangażowanie uczniów naszej szkoły w rozwijaniu swoich zainteresowań i osiąganiu ogromnej ilości sukcesów w każdej sportowej dziedzinie. Jest to "kawałek cudownych wspomnień"  stworzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Zapraszamy do oglądania :)

    • Gratulacje od Starosty Oleskiego
     • Gratulacje od Starosty Oleskiego

     • Jako jedyna Złota Szkoła w powiecie oleskim mamy ponowne wyróżnienie na które zapracowała nasza uczennica Wiktoria Osyra. Nasze gratulacje i WIELKIE uznanie!

    • Pracownia dla naszej szkoły
     • Pracownia dla naszej szkoły

     • W ramach Ogólnopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie gdzie cała społeczność szkolna organizowała konkursy, lekcje z wykorzystaniem najnowszych technik cyfryzacji w ramach CodeWeek oraz za piękny zwycięski plakat wykonany przez uczennicę naszej szkoły otrzymaliśmy nową pracownię multimedilaną składającą się z 16 laptopów. W ramach tej akcji wdrożyliśmy również w szkole elektroniczne mlegitymacje.