• UWAGA!

     • W związku  z zagrożeniem koronawirusem ogranicz wizyty w szkole i kontaktuj się z nami telefonicznie.

      • telefon sekretariat: 34/ 358-20-68
      • telefon księgowość:  34/ 358-26-19
      • telefon administracja szkoły: 34/ 358-41-92

       

     • Komunikat dla Rodziców i Uczniów naszej szkoły

     • Szanowni Rodzice  i Uczniowie
      W okresie od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020 r. nauka w naszej szkole będzie odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z projektem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

      1. Praca zdalna w naszej szkole będzie odbywać się w oparciu o e-dziennik firmy Vulcan, wbudowaną platformę TEAM i wdrożoną dla przedmiotów zawodowych platformę Classroom.
      2. We wszystkich klasach będzie realizowany tygodniowy plan zajęć.
      3. Podstawową formą kontaktu ucznia i rodzica z nauczycielem jest  edziennik - moduł Wiadmości.
      4. W trakcie zdalnego nauczania będzie realizowana podstawa programowa i będą wystawiane oceny.
      5. Realizacja zajęć i wystawiane oceny będą dokumentowane przez nauczycieli w edzienniku.
      6. Treści programowe będą przesyłane uczniom w dniu zajęć w godzinach pracy zgodnie z planem lekcji.
      7. Odpowiedź zwrotna od ucznia powinna być przekazywana nauczycielowi przedmiotu w ustalonym przez niego terminie.
      8. W sytuacjach awaryjnych nauczyciele będą kontaktować się zdalnie z uczniami poprzez komunikatory Messenger i WhatsApp.
      9. W okresie kształcenia na odległość wszelkie uwagi i wnioski prosimy kierować do nauczycieli i wychowawców w oparciu o moduł Wiadomości w edzienniku.

      10. Przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.

     • Zmiana terminu przekazania świadectw

     • Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 marca 2020r. termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie  dla sesji styczeń – luty 2020r. został przesunięty - do 31 marca 2020r. 
      Termin składania deklaracji na sesję: czerwiec – lipiec 2020r. w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez maturzystów, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima – do 31 marca 2020.

     • Uwaga uczniowie!

     • Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów Dyrekcji Szkoły
      na stronie internetowej oraz za pomocą dziennika elektronicznego.

      W związku z zawieszeniem zajęć w szkole zwracamy się do Was z następującym apelem:

      - pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np.  dyskoteki, galerie czy centra handlowe),
      - przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki,

      - nauczyciele będą Was informować o zadaniach do wykonania poprzez facebooka i dziennik elektroniczny – zaglądajcie więc każdego dnia do zakładek: Wiadomości lub Zadania domowe w e-dzienniku,
      - przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

    • Sukces w Olimpiadach Logistycznych
     • Sukces w Olimpiadach Logistycznych

     • Dnia 06.03.2020 w Krapkowicach odbył się drugi etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Do etapu okręgowego dostały się trzy uczennice z naszej szkoły: Wiktoria Dylka, Sandra Drynda i Karolina Fal.
      Dodatkowo Wiktoria i Karolina dostały się również do etapu krajowego Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Spedycji i Logistyki w Poznaniu. Nasze gratulkacje!

    • VI miejsce w konkursie
     • VI miejsce w konkursie

     • Dn.09.03.2020r. odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu "Poznaj swoje prawa pracy". Uczennica naszej szkoły Karolina Mencel zajęła VI miejsce spośród 58 osób biorących udział w tym konkursie.
      Nasze
      gratulacje!

    • Pierwsze mLegitymacje w naszej szkole
     • Pierwsze mLegitymacje w naszej szkole

     • Nasza szkoła podpisała porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji i dzieki temu możemy naszym uczniom wydać dokument elektroniczny - mLegitymację. Mamy już pierwszych uczniów, którzy zainstalowali na swoich telefonach aplikacje mObywatel. Są to uczniowie klasy 1c Technikum Ekonomicznego i Technikum Architektury Krajobrazu, którzy wspólnie z wychowawcą klasy panią Justyną Szychowską-Kulą rozpoczęli instalacje aplikacji i w pełni korzystają z jej usług.
      Dokument elektroniczny – mLegitymacja szkolna ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej. Dzięki mLegitymacji można zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. 
      Za pomocą usługi mLegitymacja można:
      potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły i skorzystać z ulg oraz zwolnień, które przysługują po okazaniu tradycyjnej legitymacji.
      Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne!

      Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:
      systemy operacyjne Android w wersji 6.0 lub wyższej, lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3 oraz
      połączenie z internetem.

      Ważne linki:

      Ministerstwo Cyfryzacji - ważne usługi

      Aplikacja mobilna

      Regulamin mLegitymacji szkolnej w aplikacji mObywatel