• LOGISTYKA na TAK
     • Krótko o Technikum nr 2

      Krótko o Technikum nr 2

      Proponujemy absolwentom szkoły podstawowej naukę w Technikum Logistycznym   z wykorzystaniem profesjonalnych programów logistycznych.

      Absolwent posiądzie umiejętności związane z:
      - planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem towarów od producenta do konsumenta,
      - realizacją procesów magazynowych w firmie,
      - z procesem logistycznym, transportowym i spedycyjnym w oparciu o systemy informatyczne.

    • EGZAMIN na TAK
     • Egzaminy zawodowe

      Egzaminy zawodowe

      W trakcie nauki uczeń zostanie przygotowany do egzaminów zawodowych:
      SPL.01. Obsługa magazynów.
      SPL.04. Organizacja transportu.
      Po pozytywnym zaliczeniu ww egzaminu z określonej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
      Po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej absolwent otrzyma dypom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.

    • PRACA na TAK
     • Zatrudnienie

      Zatrudnienie

      Technik logistyk jest zatrudniany w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:
      - handlu elektronicznego,
      - kierowania zespołem,
      - zarządzania systemami informatycznymi w przepływie dóbr i usług,
      - systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, handel, zaopatrzenie, produkcję,
      - sprzedaży i prognozowania popytu,
      - planowania zakupów,
      - logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
      - gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,
      - transportu wewnętrznego.
      Przyszłość logistyki nierozerwalnie wiąże się z coraz bardziej wyrafinowanymi technologiami cyfrowymi. E- transport w logistyce opiera się na działaniach systemowych z wykorzystaniem Internetu. Dzięki tego typu rozwiązaniom nowoczesne struktury logistyczne są w stanie przetwarzać ogromne ilości informacji i w bardzo szybki sposób dostarczają zamówiony towar do klienta.
      Duży nacisk kładzie się na znajomość języków obcych (język angielski i niemiecki).

    • STAŻE na TAK
     • Praktyki i staże

      Praktyki i staże

      Praktyki zawodowe uczniowie będą realizować w wymiarze 8 tygodni - 280 godz. w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze logistyki.
      Szkoła pomaga w organizacji praktyk zawodowych.

      Staże z projektów unijnych - płatne dla ucznia TECHNIKUM
      Zainteresowani uczniowie realizują 4-tygodniowe staże w ramach projektów unijnych w firmach związanych z transportem i logistyką.

       

              

      Kształcenie zawodowe w województwie opolskim

    • NAUKA na TAK
     • Przedmioty

      Przedmioty

      Przedmioty ogólnokształcące:

       j. polski, j.angielski, j.niemiecki, plastyka, historia, wiedza o  społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia (podstawa i rozszerzenie), biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia, wychowanie do życia w rodzinie.

      Przedmioty zawodowe: 

      podstawy logistyki, magazyn, zapasy, zabezpieczanie majątku, transport i spedycja, procesy transportowe, logistyka zaopatrzenia i produkcji, angielski w logistyce,  logistyka produkcji i dystrybucji, pracownia transportowo - spedycyjna, pracownia usług przewozowych.

    • OSIĄGNIĘCIA na TAK
     • Osiągnięcia uczniów

      Osiągnięcia uczniów

      Do drugiego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, zakwalifikowały się trzy uczennice z klasy IV Technikum Logistycznego z naszej szkoły:
      Sandra Drynda, Wiktoria Dylka i Karolina Fal.
      Do trzeciego etapu (finału), który odbędzie się w marcu 2020r. zakwalifikowały się dwie uczennice:
      Wiktoria Dylka i Karolina Fal. 
      Próg kwalifikacyjny wyniósł 32 punkty, który uzyskało 59 uczniów z całej Polski. 
      A ponieważ w olimpiadzie bierze udział około 8000 uczniów z całego kraju, to tym bardziej gratulujemy i jesteśmy dumni z sukcesu.
      Informujemy dodatkowo, że olimpiada ta została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

    • Czekolada na TAK
     • Produkcja czekolady

      Produkcja czekolady

      Technik logistyk z ciekawą produkcją czekolady - czyli wszystko na temat produkcji i transportu od A do Z

      Zobacz film:czekoladaTLwideo.mp4