• EKONOMIA na TAK
     • Krótko o Technikum nr 2

      Krótko o Technikum nr 2


      Jedyne Technikum Ekonomiczne w powiecie oleskim.

      Proponujemy wszystkim absolwentom szkoły podstawowej naukę w Technikum Ekonomicznym z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania na przedmiotach zawodowych.
      Absolwent będzie:
      - posiadał ogólną wiedzę w zakresie ekonomii, zarządzania i księgowości,
      - nauczy się profesjonalnej obsługi oprogramowania finansowo-księgowego,
      - nauczy się przygotowania e-dokumentacji w serwisach internetowych.

    • EGZAMIN na TAK
     • Egzaminy zawodowe

      Egzaminy zawodowe

      W trakcie nauki uczeń zostanie przygotowany do egzaminów zawodowych:
      EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
      EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
      Po pozytywnym zaliczeniu ww egzaminu z określonej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
      Po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej absolwent otrzyma dypom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

    • PRACA na TAK
     • Zatrudnienie

      Zatrudnienie

      Możliwości zatrudnienia absolwentów
      Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach związanych między innymi z:
      polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń,
      rozliczaniem ubezpieczeń i podatków,
      księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem,
      sprzedażą, gospodarką magazynową,
      rozliczaniem produkcji i wykonywaniem prac biurowych.

    • STAŻE na TAK
     • Praktyki i staże

      Praktyki i staże

      Praktyki zawodowe uczniowie będą realizować w wymiarze 8 tygodni - 280 godz. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych.
      Szkoła pomaga w organizacji praktyk zawodowych.

      Staże z projektów unijnych - płatne dla ucznia TECHNIKUM
      Zainteresowani uczniowie realizują 4-tygodniowe staże w ramach projektów unijnych w firmach związanych z księgowością i  rachunkowością.


              

      Kształcenie zawodowe w województwie opolskim

       

    • NAUKA na TAK
     • Nauka i wiedza

      Nauka i wiedza

      Przedmioty ogólnokształcące:
      j. polski, j.angielski, j.niemiecki, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka (podstawa i rozszerzenie), informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia, wychowanie do życia w rodzinie.

      Przedmioty zawodowe:
      podstawy ekonomii i statystyki, prawo, ekonomika, gospodarka zasobami, kadry i płace, gospodarka finansowa, jezyk obcy zawodowy, pracownia ekonomiczna, pracownia biurowa, osługa kadr i płac, prowadzenie jednostki, podstawy ewidencji księgowej - jako dodatkowa umiejętność.