• LICEUM na TAK
     • Krótko o Liceum

      Krótko o Liceum

      II Liceum Ogólnokształcące - klasa mundurowa adresowana jest dla absolwentów szkoły podstawowej, którzy w przyszłości chcą związać swoje życie zawodowe ze służbą wojskową min. pracą w: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, firmach ochrony osób i mienia, w służbach detektywistycznych.
      Jest to również kierunek  dla absolwentów szkóły podstawowej, którzy pragną w przyszłości studiować na dowolnie wybranym przez siebie kierunku.

    • SUKCES na TAK
     • Nasze oczekiwania

      Nasze oczekiwania

      Ucząc się w tym typie szkoły możesz liczyć na:
      - przygotowanie do podjęcia studiów na wybranym przez siebie kierunku,
      - możliwość zdobycia certyfikatów i dodatkowych umiejętności
      (kurs pierwszej pomocy, kurs samoobrony, szkolenie strzeleckie),
      - obozy szkoleniowo - kondycyjne w klasie pierwszej i drugiej,

      Zakres  szkolenia opiera się na programie autorskim „Podstawy wiedzy o służbach mundurowych”, w którym zawarto bloki tematyczne, min. musztrę, terenoznawstwo, kształcenia obronne  w Polsce, służbę wojskową, przygotowanie do wyboru zawodu, strzelectwo sportowe, tor sprawnościowy.

    • MUNDUR na TAK
     • Umundurowanie

      Umundurowanie

      Stosujemy umundurowanie wojskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zakazu używania munudru wojskowego lub jego części. 

       

    • UROCZYSTOŚCI na TAK
     • Udział w uroczystościach

      Udział w uroczystościach

      Uczniowie klas mundurowych w każdym roku szkolnym biorą udział w:
      - uroczystościach szkolnych,
      - uroczystościach powiatowych,
      - obchodach uroczystości państwowych, min.  tj.
      Rocznica Odzyskania Niepodległości,

      Konstytucja 3 Maja

    • ŚLUBOWANIE na TAK
     • Ślubowanie

      Ślubowanie

      Uczniowie klasy pierwszej biorą udział w Ślubowaniu, które jest organizowane przez szkołę  w Rocznicę Odzyskania Niepodległości z udziałem wszystkich przedstawicieli służb mundurowych, organu prowadzącego, zaproszonych gości i rodziców.
      W trakcie tego święta uczniom wręczany jest przez Starostę Oleskiego i panią Dyrektor  "Akt ślubowania".

    • OBOZY na TAK
     • Warsztaty i obozy

      Warsztaty i obozy

      Uczniowie w czasie roku szkolnego uczestniczą w różnych warsztatach i obozach organizowanych przez wojsko, policję, straż lub służby więzienne.
      Na terenie szkoły organizowane są spotkania z przedstawicielami służb munudrowych.

    • PROJEKT na TAK
     • Realizacja projektu

      Realizacja projektu

      W latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022 nasza szkoła - II Liceum Ogólnokształcące zostało ponownie zakwalifikowane do kontynuacji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.
      "Jest to bardzo ważne dla uczniów szkoły, którzy zgodnie z założeniami programu otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego oraz finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego. Za realizację programu odpowiada Biuro do Spraw Proobronnych.
      Jesteśmy dumni, że spośród wielu szkół województwa opolskiego, które prowadzą kształcenie w klasach mundurowych Ministerstwo Obrony Narodowej wybrało nas do realizacji projektu."

    • OBRONA na TAK
     • Sztuki walki

      Sztuki walki

      Obowiązkowo w klasie drugiej uczniowie naszego Liceum uczestniczą w zajęciach ze sztuk walki, które prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora.
      Trening sztuk walki wyposaża ucznia w umiejętności samoobrony i walki realnej, pozwalające skutecznie obronić się w przypadku niespodziewanego ataku.
      Zajęcia praktyczne prowadzone są przez 10 tygodni w klasie drugiej.

    • NAUKA na TAK
     • Nasze przedmioty

      Nasze przedmioty

      Realizujemy podstawę programową dla zwykłego Liceum Ogólnokształcącego z przedmiotem uzupełniającym " Podstawy wiedzy o służbach mundurowych", który wprowadza uczniów w tajniki  pracy w służbach mundurowych. 

      Nasz przedmioty:
      j. polski, j.angielski (podstawa i rozszerzenie), j.niemiecki, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie (podstawa i rozszerzenie), geografia (podstawa i rozszerzenie), biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia, wychowanie do życia w rodzinie.
      Dodatkowo uczniowie uczestniczą w obowiązkowych zajęciach  z doradcą zawodowym.

    • ZAJĘCIA na TAK
     • Dodatkowe zajęcia

      Dodatkowe zajęcia

      Uczniowie biorą udział w zajęciach na strzelenicy.
      W ciągu całego cyklu kształcenia prowadzone są zajęcia z terenoznawstwa i ratownictwa medycznego.