• Ważne informacje dla kandydatów

    • ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum lub Technikum
      w roku szkolnym 2021/2022

     Decyzją organu prowadzącego wszystkie
     szkoły ponadpodstawowe w powiecie oleskim
     w roku szkolnym 2021/2022 prowadzą nabór

     w formie papierowej. 

     Kandydat składa wniosek do klasy pierwszej Liceum lub Technikum 

     Wniosek i wymagane dokumenty: 

     Wniosek_dla_kandydata.pdf
     Dokumenty_dla_kandydata.pdf

     Obok wniosku papierowego możesz wypełnić również:
     WNIOSEK ELEKTRONICZNY

     __________________________________________________

     UWAGA! Od 17 maja 2021r. wnioski
     można składać osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.30.

     _____________________________________________________________


     1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że w zaistniałej sytuacji kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej:

     ► mogą dostarczyć osobiście wydrukowane, podpisane wnioski w białej papierowej teczce

     2. Ustalony sposób składania wniosków oraz innych dokumentów dotyczy również odwoławczego postępowania rekrutacyjnego. 

     3. Wyniki rekrutacji w formie list kandydatów zakwalifikowanych i  przyjętych będą podane
     do publicznej wiadomości w gablocie szkoły.


     4. Dodatkowo wszelkich informacji w tym zakresie udziela się pod  nr tel. 34/358-20-68.