• JESTEM na TAK!
     • Krótko o Technikum nr 2

      Krótko o Technikum nr 2

      Proponujemy absolwentom szkoły podstawowej naukę w Technikum Architektury Krajobrazu z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania do nauki przedmiotów zawodowych.

      Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. 

      Absolwent Technikum Architektury Krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji obiektów zieleni.

      W trakcie nauki w 5-letnim Technikum uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T. 

      Absolwent posiądzie umiejętność:

      - sporządzania rysunków technicznych z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych,
      - opracowania projektów koncepcyjnych i technicznych obiektów architektury wnętrz w oparciu o profesjonalne programy projektowe, a także obiektów roślinnych z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
      - dobierania materiałów budowlanych do wykonania małych form architektury krajobrazu,
      - przygotowania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o programy komputerowe oraz prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania.

    • EGZAMIN na TAK
     • Egzaminy zawodowe

      Egzaminy zawodowe

      W trakcie nauki uczeń zostanie przygotowany do egzaminów zawodowych:
      OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
      OGR.04.  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.
      Po pozytywnym zaliczeniu ww egzaminu z określonej kwalifikacji uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
      Po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej absolwent otrzyma dypom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu.

    • PRACA na TAK
     • Zatrudnienie

      Zatrudnienie

      Absolwent szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu może podjąć pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

      Praktyki zawodowe uczniowie realizują:

      - w firmach projektowych związanych z architekturą krajobrazu,
      - w firmach związanych z urządzaniem, projektowaniem i pielęgnacją małych obiektów architektury krajobrazu.

    • STAŻE na TAK
     • Praktyki i staże

      Praktyki i staże

      Praktyki dla technika architektury krajobrazu organizowane są w:
      przedsiębiorstwach zajmujących się urządzaniem, pielęgnowaniem i ochroną terenów zieleni w wymiarze 8 tygodni  - 280 godzin w całym cyklu kształcenia.

      Praktyki i staże realizowane są min w firmach:

      - Arboretum w Wojsławicach
      (we współpracy z Ogordem Botanicznym i Uniwerystetem Wrocławskim),
      - Hortus w Oleśnie,
      - Architektor w Pawłowicach, biuro w Oleśnie.

      Szkoła pomaga w organizacji praktyk zawodowych.

      Staże z projektów unijnych - płatne dla ucznia TECHNIKUM
      Zainteresowani uczniowie realizują 4-tygodniowe staże w ramach projektów unijnych w firmach związanych z architektura krajobrazu.


              

      Kształcenie zawodowe w województwie opolskim

    • NAUKA na TAK
     • Przedmioty

      Przedmioty

      Przedmioty ogólnokształcące:
      j. polski, j.angielski, j.niemiecki, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia (podstawa  i rozszerzenie), chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa,religia, wychowanie do życia w rodzinie.

      Przedmioty zawodowe:
      podstawy architektury, rosliny ozdobne, kształtowanie krajobrazu, ochrona krajobrazu, obikety architektury, aranzacja krajobrazu, angielski w architekturze, podstawy projektowania, projkety roslinne, pracownia urządzania, prace w obiektach, projektowanie obiektów, prowadzenie winnic - umiejętność dodatkowa (we współpracy z Hotelem - Winnicą w Pawłowicach).

     • Film dla zainteresowanych

      Film dla zainteresowanych

      Arboretum w Wojsławicach

      Film dla osób zainteresowanych architekturą krajobrazu !
      Uczniowie naszego Technikum Architektury Krajobrazu od kilku lat realizują praktyki zawodowe właśnie w tym pięknym miejscu. Z praktyk wracają bardzo zadowoleni i z pełnym bagażem doświadczeń oraz umiejętności. Uczą się od najlepszych specjalistów w dziedzinie architektury krajobrazu i ogrodnictwa, a przede wszystkim ludzi życzliwych, otwartych na zmiany oraz pracujących z wielką pasją.